Urdo.Biutiful 95%
kerla 98%
Mizuki Hinano 90%
pashto 5 90%
Julia-Herz 91%